XYZ-AREA: ruimteLAB van Zwolle

XYZ-AREA is een organisatie die zich richt op ruimtelijke interventies. De aanduiding XYZ verwijst naar de drie assen die een object ruimtelijk maken. Op de XYZ-AREA ligt de nadruk op de materialisatie van ideeën en de wijze waarop dit maakproces tot stand komt. Met andere woorden, we willen ruimtelijke concepten bedenken, bespreken, maken en tonen. XYZ-AREA is een plek waar het experiment niet wordt geschuwd. Wij richten ons met onze activiteiten op kunst, design en architectuur. XYZ-AREA verbindt met haar activiteiten de in Zwolle aanwezige culturele ondernemers, onderwijsinstellingen en bedrijven, aan andere (culturele) spelers uit de regio, Nederland en wereldwijd.

 

Experimenteel gebied voor ruimtelijke interventies

XYZ-AREA richt zich op het snijvlak van kunst, design, architectuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het wordt de plek voor debat en reflectie, waar actuele vragen over lokaal ruimtelijk beleid kunnen worden gesteld en beantwoord. Vragen die relevant zijn: waar wil Zwolle naartoe in cultureel en ruimtelijk opzicht? Welke visiebepaling ligt hieraan ten grondslag? En op welke termijn moet dit gerealiseerd worden? En welke bijdrage kan de creatieve industrie leveren? XYZ-AREA moet meegroeien en ontwikkelen met een stad in beweging.

Human Capital // Creatieve kracht

De creatieve industrie is in de regio Zwolle als topsector benoemd. Het heeft een uniek karakter door de aanwezigheid van maar liefst vijf opleidingsinstituten die creatieve (vak)opleidingen aanbieden.  De creatieve industrie in Zwolle omvat 6000 bedrijven en 5500 studenten en vormt een vast onderdeel van de economische kracht in de regio.

 

Ruimte voor makers en denkers

XYZ-AREA voorziet in een prangende behoefte: een plek om groot ruimtelijk werk te maken. Een ‘vieze’ ruimte. Zwolle heeft een uitgebreid aanbod aan vakopleidingen dat zich richt op de creatieve industrie. De stad heeft een belangrijke regionale functie op dit gebied. Daarentegen zijn enkele randvoorwaarden niet aanwezig. Er is een krapte op het gebied van ateliers. Plekken waar niet alleen conceptueel gedacht wordt, maar waar ideeën daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, zijn schaars. XYZ-AREA voorziet in die behoefte door ruimte en faciliteiten aan te bieden.

Over ons

XYZ-AREA bestaat uit een multidisciplinair team. Allen delen de overtuiging dat er stappen gemaakt moeten worden om het kunst- en cultuurbestel van Zwolle te versterken. De organisatie bestaat naast het team uit een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, ondersteunt door een groep van adviseurs, onze Stringmen.

 

 

 

 

 

 

XYZ-AREA

Blijf op de hoogte

schijf je in voor de nieuwsbrief

WAAR STAAN WE NU?

De meest recente activiteiten rondom XYZ-AREA lees je hier. Voor meer berichten, bekijk het nieuwsoverzicht

Help mee dit initiatief vorm te geven

XYZ-AREA heeft jouw steun nodig om dit gebied, haar activiteiten en faciliteiten te ontwikkelen. Met dit initiatief willen wij niet alleen de creatieve industrie van Zwolle versterken maar gaan wij ook de provincie- en landsgrenzen over om onze doelstellingen en de kracht van Zwolle uit te dragen.

Met uiteenlopende eindresultaten gaat XYZ-AREA de ruimte van Zwolle kleuren. Met betrokken partners kunnen wij spraakmakende activiteiten ontplooien die Zwolle sterker maken. Daar hebben we jou voor nodig!

Steun ons!