Experimenteel gebied voor ruimtelijke interventies

De XYZ-Area zal bij de Creatieve Coöperatie het achterterrein aan de Esdoornstraat ontwikkelen tot een stadslab waar alle activiteiten gericht zijn op ruimtelijke interventies. Een toonlocatie in de Spoorzone wordt ook onderzocht. De aanduiding XYZ refereert aan de drie assen die een object ruimtelijk maken. In dit gebied ligt de nadruk op de materialisatie van ideeën en de wijze waarop dit maakproces tot stand komt. De deelgebieden kunst, design en architectuur vormen de hoofdmoot van de activiteiten die hier gaan plaatsvinden. De XYZArea is een op zichzelf staande identiteit die de Creatieve Coöperatie versterkt in haar activiteiten, onder andere doordat het de reeds aanwezige ondernemers verbindt aan andere (culturele) spelers in Zwolle, Nederland en wereldwijd. XYZArea richt zich op het snijvlak van stedenbouwkundige ontwikkelingen en de zojuist genoemde deelgebieden. Het wordt de plek voor debat en reflectie, waar actuele vragen over lokaal ruimtelijk beleid kunnen worden gesteld en beantwoord. Vragen die relevant zijn: waar wil Zwolle naartoe in cultureel en ruimtelijk opzicht? Welke visiebepaling ligt hieraan ten grondslag? En op welke termijn moet dit gerealiseerd worden? En welke bijdrage kan de creatieve industrie leveren? De XYZ-Area moet meegroeien en ontwikkelen met een stad in beweging.

De publieke ruimte van een stad is geen statisch gegeven. De dynamiek en de verandering van de omgeving brengen andere wensen en mensen met zich mee. De XYZArea wil ruimte bieden voor onderzoeksvraagstukken, experiment en debat. Het stadslab moet uitnodigen en aanzetten tot realisatie van ideeën die de ruimte van Zwolle gaan kleuren.

De XYZArea wordt een plek voor makers, denkers en provocateurs. Het zal in letterlijke en figuurlijke zin stof doen opwaaien. Het wordt een plek met een hedendaags en eigen karakter waar ‘ruimtelijke maakbaarheid’ centraal staat.

(Beeld: boven: Buro MA.AN  / onder: VANDERSALM-aim)