Missie en Visie

 terug

 

Wij zijn een multidisciplinair team dat meer ruimte voor het experimentele voorstaat in de stad Zwolle. Wij zijn XYZ-Area. Een plek waar ruimte wordt geboden aan kunst, design, architectuur en stedenbouwkundige ontwikkeling. Een plek waar niet alleen conceptueel gedacht wordt maar waar allerhande vraagstukken worden besproken maar nog belangrijker, waar ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Wij geloven dat een snel veranderende wereld, een sterke creatieve industrie verdient. Deze creatieve denkkracht reikt mogelijkheden aan die verrijkend zijn voor het menselijk denken en handelen maar ook onze kijk op onze omgeving verscherpt. Wij delen de overtuiging dat de stad Zwolle, die over een dynamische creatieve industrie beschikt, meer zou moeten bieden dan tot op heden het geval is. Wij onderschrijven de noodzaak om de grote groep studenten die jaarlijks afstudeert aan creatieve (vak)opleidingen en de inmiddels 6000 bedrijven die in deze bedrijfstak opereren, zichtbaar te maken voor het grote publiek. Zonder zichtbaarheid is hun aanwezigheid niet tastbaar. Wat voor velen niet zichtbaar en tastbaar is, bestaat niet. Dit Zwolse kapitaal moet gekoesterd, behouden en gefaciliteerd worden. Dat vinden wij belangrijk voor een stad in beweging.

Wij willen met de XYZ-Area een eigen positie innemen in het kunst- en cultuurbestel van Zwolle. Daarentegen zoeken wij nadrukkelijk de verbinding en samenwerking op met partners uit de stad, het land en internationaal. Van eilandsgeest is geen sprake. Het palet van talenten dat Zwolle rijk is, wordt op zekere momenten door ons samengebracht. ‘Connecting the dots’ zoals wij onze rol als verbindende factor graag beschrijven. Vanuit deze rol bouwen wij bruggen tussen spelers uit het culturele landschap en daarbuiten.

Wij leven in een tijd waar onze rol en ons handelen onder een vergrootglas ligt. Duurzaamheid begint met een verandering van denken, gevolgd door anders te doen en ook dingen te laten. Wij willen naast ruimte te bieden aan het experiment, de bouwstenen circulariteit en duurzaamheid, integraal meenemen in onze activiteiten.

Vanuit deze gedachten vormen wij de fysieke ruimte die wij tot de XYZ-Area rekenen en het programma dat daar ontwikkeld en aangeboden wordt.