De eerste schop in de grond!

06-08-2018

We zijn begonnen! Gefaseerd zal het terrein worden opgeschoond en heringericht. In eerste instantie worden de bramenstruiken verwijderd, dode bomen gekapt en overig groen bijgesnoeid en teruggedrongen. Daarna volgt de verharding van het terrein.