Gemeente Zwolle kent subsidie toe voor XYZ-AiR

30-07-2019

De XYZ-AREA ontvangt een subsidie van de Gemeente Zwolle om haar voorgenomen Artist-in-Residence programma te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Wij zijn de gemeente hiervoor bijzonder erkentelijk! Spannende tijden breken aan en wij kijken uit naar de verrassende en vernieuwende uitkomsten die deze residencies voortbrengen!