3e filmportret in de AAA&A-reeks..Toon Hagen

29-01-2020

#3 Toon Hagen – Grote Kerk / Academiehuis

Toon Hagen is een verteller in hart en nieren. Zowel in woord als in zijn muziek weet hij de wereld om hem heen te vangen. In een paar minuten schetst hij zijn rol als scheppend kunstenaar. Wat beweegt hem?

De XYZ-AREA maakt een reeks korte films over de kracht van kunst en architectuur. Hoe kan kunst en architectuur heersende attitudes en gedragingen veranderen en beïnvloeden ten behoeve van een betere leefomgeving? Wat is de rol van de scheppende creatieve beroepen? Hoe kunnen zij het tij keren? Onder de titel …Attitude Altering Art & Architecture (AAA&A).. leggen wij deze vragen voor aan boegbeelden van de culturele sector en architectuur. Mensen die niet altijd bekendheid genieten bij het grote publiek maar hun vak goed verstaan en een helder beeld hebben van wat de scheppende beroepen kunnen betekenen voor deze snel veranderende wereld.

Meer over dit project? Klik hier.


Toon Hagen is als cantororganist verbonden aan de Grote Kerk (ook wel Academiehuis) te Zwolle. Zijn orgelopleiding begon bij Egbert Klein. Vervolgens studeerde hij hoofdvak orgel bij Rienk Jiskoot en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Aan het Arnhems conservatorium behaalde hij de aantekening improvisatie bij Bert Matter. Naast het leiden van de Michaëlscantorij, geeft hij ook leiding aan het Michaëlscantatekoor dat meewerkt aan de cantatevieringen in dezelfde kerk. Hij componeerde onder andere motetten, liedbewerkingen voor koor, orgel en orkest en een aantal fantasieën voor orgel voor concertant gebruik. Het Requiem ‘Koester de namen’ verscheen in 2016 op cd. In december 2017 vond de succesvolle première plaats van het werk ‘Going on II’, een compositie voor twee piano’s met een tijdsduur van ongeveer vijftig minuten. Tevens is Toon actief als docent en concertorganist.