Stichting XYZ-AREA een feit!

20-03-2019

Vandaag was het zover. De Stichting XYZ-AREA handelend onder de naam XYZ-AREA is een feit! Het bestuur, bestaande uit Chris Peterson, Robert van Middendorp en Robert Jansen, heeft vandaag bij de notaris de hantekening gezet op de oprichtingsakte. We kunnen nu verder werken aan onze mooie toekomstplannen.

Met dank aan Notariskantoor de Jong die de oprichtingskosten voor zijn rekening nam.