XYZ-Area: locatie Esdoornstraat

15-01-2019

De Creatieve Coöperatie gaat haar achterterrein aan de Esdoornstraat ontwikkelen tot een plek waar de XYZ-Area haar activiteiten gericht op ruimtelijke interventies, kan ontwikkelen en uitrollen. De XYZ-Area ontleent haar naam aan de drie assen die een object ruimtelijk maken. In dit gebied ligt de nadruk op de materialisatie van ideeën en de wijze waarop dit maakproces tot stand komt. Met andere woorden, we willen ruimtelijke concepten bedenken, bespreken, maken en tonen. De XYZ-Area is een plek waar het experiment niet wordt geschuwd en waar ruimte wordt geboden aan nieuw talent om hun grenzen op te zoeken.

De deelgebieden kunst, design en architectuur vormen de hoofdmoot van de activiteiten die hier gaan plaatsvinden. De XYZ-Area is een op zichzelf staande identiteit die de Creatieve Coöperatie versterkt in haar activiteiten, onder andere doordat het de reeds aanwezige ondernemers verbindt aan andere (culturele) spelers in Zwolle, Nederland en wereldwijd.

UPDATE 09/04/2019: inmiddels zijn er maanden verstreken en de behoefte aan meer parkeerruimte is evident. Vandaar dat het eerste plan is aangepast om aan de huidige en toekomstige behoefte te voldoen. Onderstaande terreintekening van VANDERSALM-aim geeft de laatste stand van zaken weer.

(Beeld: #1: XYZ-Area, 2,4&5: VANDERSALM-aim / Beeld: #3: Buro MA.AN)