Ruimte voor makers en denkers

Terug

XYZ-Area voorziet in een prangende behoefte: een plek om groot ruimtelijk werk te maken. Een ‘vieze’ ruimte. Zwolle heeft een uitgebreid aanbod aan vakopleidingen dat zich richt op de creatieve industrie. De stad heeft een belangrijke regionale functie op dit gebied. Daarentegen zijn enkele randvoorwaarden niet aanwezig. Er is een krapte op het gebied van ateliers. Plekken waar niet alleen conceptueel gedacht wordt, maar waar ideeën daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, zijn schaars. XYZ-Area voorziet in die behoefte door ruimte en faciliteiten aan te bieden. XYZArea is de plek om groot ruimtelijk werk te maken en om ruimtelijke concepten en vraagstukken te bespreken. Een plek voor debat en reflectie maar ook een plek waar werk getoond wordt. XYZArea stelt zich ten doel om het ruimtelijk experiment, concept of product voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Meester-gezel
XYZArea biedt ruimte aan ‘pro’s’ en ‘prospects’. Met het beoogde Meester-Gezel programma stuurt het stadslab aan op kennisoverdracht. XYZArea brengt gevestigde orde en nieuwe aanwas samen. Of dit nu op projectbasis is, bij masterclasses of tijdens de Artist-in-Residency , het vormt een van de pijlers van XYZ-Area. Het vasthouden en cultiveren van de ‘newborns’ van creatieve industrie is een belangrijk speerpunt van dit initiatief.

EDUtainer: zeecontainerbouw door studenten
Samen met studenten van Zwolse onderwijsinstellingen worden zeecontainers omgebouwd tot spraakmakende werkplaatsen en werkplekken voor kunstenaars en beroepsmatige creatieven. Deze bouwvorm heeft zich bij andere nationale en internationale projecten al bewezen en biedt een uitgelezen kans om Zwolle kleurrijker te maken. Ook geeft XYZ-Area studenten de mogelijkheid om hun ervaring in de praktijk te brengen en een bijdrage te leveren aan het Zwolle van de toekomst als creatieve hotspot.

Onderstaand een vergelijkbaar gebruik van zeecontainers en hergebruik van materialen door het International Sustainable Development Studies Institute.

 

>