Uitgangspunten

 terug

Uitgangspunten StadsLab: XYZ-Area

Podium voor de creatieve industrie
De creatieve industrie in Zwolle is groot. Dat is het directe resultaat van de creatieve (vak)opleidingen die worden aangeboden. Er zijn aanwijzingen dat het klimaat in Zwolle niet optimaal is voor de creatief ondernemer om zich er te vestigen. Ook de zichtbaarheid van deze creatieve industrie is beperkt. De XYZ-Area biedt creatieven een podium en toont de ‘makersindustrie’ van Zwolle.

Onderwijs // Human Capital
Met de ‘Zwolse 8’- de acht MBO- en HBO-opleidingen in Zwolle – heeft de stad een uniek aanbod aan opleidingen. Creatieve (vak)opleidingen zijn goed vertegenwoordigd. Zwolle heeft de ambitie starters en start-ups beter te faciliteren. XYZ-Area is een plek die samen met studenten wordt opgebouwd en waar ze hun ideeën vorm kunnen geven. Deze kruisbestuiving is goed voor hen en goed voor de stad.

Versterking van de Regio Oost //Midden
Zwolle vervult in het Oosten van Nederland een belangrijke rol. Het verschil tussen Oost- en West-Nederland is groot. Dat vertaalt zich ook naar het cultuuraanbod. Het kunst- en cultuurbestel in Zwolle maakt de laatste jaren een enorme groei door. Dat is noodzakelijk. Het hoort bij een stad die in allerlei opzichten groter wordt. De XYZ-Area wil met haar aanwezigheid het profiel van Zwolle ten opzichte van de andere regio’s versterken.

Innovatie en cross-sectorale samenwerking
In Zwolle bestaat een aantal innovatieve kennissectoren, waaronder die van kunststof. Dat is niet algemeen bekend. Het Polymer Science Park (PSP) houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe kunststoftechnieken voor allerlei vraagstukken vanuit de industrie. Hergebruik is daarin een terugkerend thema. De creatieve industrie kan de denkkracht bieden om tot innovatieve oplossingen te komen. In de XYZ-Area en het mobiele lab binden we partijen als PSP aan die creatieve industrie. Die cross-sectorale samenwerking tussen de verschillende partijen, is ook een belangrijke beleidslijn in de Cultuurnota van de Gemeente Zwolle.

Maatschappelijke vraagstukken (duurzaamheid)
Het opbouwen van een duurzame samenleving is belangrijk. Zwolle is een van de ‘groenste’ gemeenten van Nederland. Duurzaamheid is een actueel en maatschappelijk relevant thema, waar de XYZ-Area op inspringt, o.a. door de inzet van het mobiele lab.

Internationaal karakter
De XYZ-Area is een experimentele plek die veel aandacht zal genereren, zowel regionaal als nationaal en internationaal. Het heeft ook direct een internationaal karakter omdat het wordt gekoppeld aan een Artist-in-Residence programma.