Vacatures

Vacatures // Leden Raad van Toezicht

XYZ-AREA in Zwolle zoekt drie leden voor haar Raad van Toezicht. Het betreft een onbezoldigde functie.

Sluitingsdatum: 29 februari 2020 / verlengd tot: 15 maart 2020


Het oprichtingsbestuur bestond tot en met 2019 uit de uitvoerende professionals en initiatiefnemers van XYZ Area. De Governance Code Cultuur stelt echter dat uitvoering en toezicht gescheiden moeten zijn. Het bestuur heeft daarom besloten om begin 2020 een raad van toezicht-model in te voeren. De huidige bestuursleden zullen dan een tweehoofdig raad van bestuur vormen en de uitvoerende werkzaamheden ter hand nemen. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en de raad van toezicht ziet hierop toe.


 

Omschrijving van de taken:

De raad van toezicht vult zijn toezichthoudende taken in aan de hand van de visie, missie en doelen van de organisatie waarbij de maatschappelijke, culturele en zakelijke belangen zorgvuldig worden afgewogen. Daarnaast is het toezicht gebaseerd op vertrouwen zodat in openheid en transparantie de raad van bestuur en de raad van toezicht hun taken kunnen uitvoeren.

De toekomstige raad van toezicht van XYZ Area heeft vier rollen, namelijk de rol van:

● toezichthouder

● werkgever van het bestuur

● klankbord/ adviseur

● ambassadeur van XYZ-Area

 


Wat zoeken we?

De raad van toezicht heeft maximaal drie leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Alle leden van de raad van toezicht:

● hebben affiniteit met kunst en cultuur, design en/of ruimtelijke ontwikkeling;

● zijn onafhankelijk en zijn niet op andere wijze, dan die van toezichthouder, verbonden met de stichting;

● kunnen vanuit hun eigen expertise een sparringpartner zijn voor de raad van bestuur;

● zijn in staat het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen;

● beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;

● hebben voldoende tijd om hun taak uit te voeren;

 

Profiel 1 // Bestuurlijk / Financieel:

Deze toezichthouder heeft kennis van of ervaring met: – bestuurlijke processen/ governance – financieel beheer, bedrijfsvoering, risicomanagement – inzicht in ambtelijke processen en procedures – lokale politiek

 

Profiel 2 // Cultureel:

Deze toezichthouder is bij voorkeur werkzaam in het culturele veld en heeft kennis van of ervaring met: ̵ Beeldende kunst/ design/ architectuur ̵ cultuursubsidies/ cultuurfondsen/ cultuurbeleid ̵ fondsenwerving/ sponsoring ̵ cultureel ondernemerschap

 

Profiel 3 // Bouw en Vastgoed / Stedenbouwkundig:

Deze toezichthouder heeft kennis van of ervaring met: – vergunningen, ontwikkelingen in bouw en architectuur, – circulaire en duurzame bouwvormen, – bekend met stedenbouwkundige onderwerpen en plannen. – bouwtechniek

 


Wat bieden we?

Een dynamisch en multidisciplinair team dat meer ruimte voor het experimentele voorstaat in de stad Zwolle. Een gedreven groep die pioniert en toewerkt naar een gelaagder kunst- en cultuurbestel van Zwolle. Daar is lef voor nodig en doorzettingsvermogen. Wij bieden creatieve overtuiging, denkkracht en de mogelijkheid om samen met ons nieuwe ruimtelijke concepten te verkennen. Durf je het aan?


Solliciteer!

Stuur bij belangstelling je CV naar: stadslabxyz@gmail.com  Heb je vragen? Mail of bel gerust: 06-24741798 of neem contact op via het contactformulier.